کارخانه محصول ابعاد محل تحویل قیمت هر تن (دلار) تاریخ بروزرسانی 1401/11/11
ساوه ورق گالوانیزه 050 کویل درب کارخانه 1050$
ساوه ورق گالوانیزه 0.5 کویل درب کارخانه 1050$
ساوه ورق گالوانیزه 0.6 کویل درب کارخانه 1000$
ساوه ورق گالوانیزه 0.7 کویل درب کارخانه 960$
ساوه ورق گالوانیزه 0.8 کویل درب کارخانه 940$
ساوه ورق گالوانیزه 0.9 کویل درب کارخانه 930$
ساوه ورق گالوانیزه 1 کویل درب کارخانه 930$
ساوه ورق گالوانیزه 1.25 کویل درب کارخانه 930$
ساوه ورق گالوانیزه 1.5 کویل درب کارخانه 930$
هفت الماس ورق گالوانیزه 2 کویل درب کارخانه تماس
هفت الماس ورق گالوانیزه 2.5 کویل درب کارخانه تماس