کارخانه محصول حالت ابعاد محل تحویل قیمت هر تن (دلار) تاریخ بروزرسانی 1401/11/11
فولاد مبارکه اصفهان ورق سیاه 4 شیت 1.5*6 درب کارخانه 760$
ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 درب کارخانه 760$
ورق سیاه 6 شیت 1.5*6 درب کارخانه 760$
ورق سیاه 8 شیت 1.5*6 درب کارخانه 760$
ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 درب کارخانه 760$
ورق سیاه 12 شیت 1.5*6 درب کارخانه 760$
ورق سیاه 15 شیت 1.5*6 درب کارخانه 760$
اکسین اهواز ورق سیاه 20 شیت 2*6
ورق سیاه 25 شیت 2*6
ورق سیاه 30 شیت 2*6
ورق سیاه 35 شیت 2*6
ورق سیاه 40 شیت 2*6