کارخانه محصول ضخامت طول محل تحویل قیمت هر تن (دلار) تاریخ بروزرسانی 1401/11/11
مشهد-تبریز نبشی سایز 3 2.5 6m درب کارخانه 540$
نبشی سایز 4 3 6m درب کارخانه 540$
نبشی سایز 5 4 6m درب کارخانه 530$
نبشی سایز 6 5 6m درب کارخانه 530$
نبشی سایز 7 6m درب کارخانه .... تماس
نبشی سایز 8 7 6m درب کارخانه 530$
نبشی سایز 10 9 6m درب کارخانه 530$