کارخانه محصول وزن طول محل تحویل قیمت هر تن (دلار) تاریخ بروزرسانی 1401/11/11
تبریز-مشهد ناودانی سایز 8 80-40 12-6 درب کارخانه 540$
ناودانی سایز 10 100-50 12-6 درب کارخانه 540$
ناودانی سایز 12 107-53 12-6 درب کارخانه 540$
ناودانی سایز 14 128-64 12-6 درب کارخانه 550$
ناودانی سایز 16 148-74 12-6 درب کارخانه 550$
ناودانی سایز 18 تماس 12-6 درب کارخانه تماس