کارخانه نام محصول وزن هر بندیل آنالیز محل تحویل قیمت هر تن (دلار) تاریخ بروزرسانی 1401/11/11
ابهر میلگرد کلاف ساده سایز 5.5 2تن 1006 1008 درب کارخانه 580$
میلگرد کلاف ساده سایز 6.5 2تن 1006 1008 درب کارخانه 580$
میلگرد ساده سایز 8
میلگرد ساده سایز 10
میلگرد ساده سایز 12
یزد میلگرد کلاف ساده سایز 5.5 2تن 3sp 5sp درب کارخانه .....
میلگرد کلاف ساده سایز 6.5 2تن 3sp 5sp درب کارخانه 560$
میلگرد کلاف ساده سایز 8 2تن 3sp 5sp درب کارخانه 560$
میلگرد ساده سایز 10
میلگرد ساده سایز 12
اهواز میلگرد ساده سایز 5.5
میلگرد ساده سایز 6.5
میلگرد کلاف آجدار سایز 8 2تن 1008 درب کارخانه 580$
میلگرد کلاف آجدار سایز 10 2تن 1008 درب کارخانه 580$
میلگرد ساده سایز 12