کارخانه محصول حالت وزن تعداد در هر بسته محل تحویل قیمت هر تن (دلار) تاریخ برورسانی 1401/11/11
اهواز تیرآهن12 شاخه 12 متری 125 44
تیرآهن14 شاخه 12 متری 155 36
تیرآهن14 شاخه 12 متری 135 36
تیرآهن14 شاخه 12 متری 140 36 درب کارخانه 590$
تیرآهن16 شاخه 12 متری 190 30
تیرآهن16 شاخه 12 متری 170 30 درب کارخانه 590$
تیرآهن18 شاخه 12 متری 225 24
تیرآهن18 شاخه 12 متری 206 24 درب کارخانه 590$
تیرآهن20 شاخه 12 متری 269 18
تیرآهن20 شاخه 12 متری 255 18
تیرآهن22 شاخه 12 متری 315 16
تیرآهن22 شاخه 12 متری 310 16
تیرآهن22 شاخه 12 متری 369 14
تیرآهن24 شاخه 12 متری 355 14
تیرآهن27 شاخه 12 متری 434 12
تیرآهن27 شاخه 12 متری 430 12
تیرآهن30 شاخه 12 متری 507 10

برای استعلام قیمت تیرآهن در مشهد برای فروش داخلی کلیک کنید.